asd Odalar ve Bölümler | Defne Kz Yurdu Ankara Kz Yurdu, Kz Yurtlar, zel Kz Yurdu Ankara Kz renci Yurdu,Ankara zel Yurtlar
Ankara Kz renci Yurdu

Odalar ve Bölümler

Defne Ankara k�z ö�renci yurtlar�nda ö�rencilerimizin ba�ar�s�n� ve onlar�n gelece�ini önceli�imiz olarak benimseyerek e�itimli, deneyimli, güler yüzlü ve personelimizle kaliteyi, konforu, güveni, lüksü ve güvenli ,huzurlu ev s�cakl���n� ya�atarak kaliteden ödün vermeden sunduk.K�z ö�renci yurdumuz zaman içinde kendini yeniliyerek ve daha profesyonel bir anlay��la hizmete devam etmektedir.S�cak aile ortam�m�z ve deneyimli kadromuz ile rahat�n�z ve huzurunuz için tüm imkanlar� sa�layabilmek en büyük kazanc�m�zd�r.
Ankara Özel Defne K�z Yurdu ile kurumsal kaliteden ödün vermeksizin otel konforunda ve evinizin s�cakl���nda konaklama hizmeti vermekteyiz.
Ankara k�z ö�renci yurtlar�m�zda,yataklar tek ki�ilik, ortopedik ve k�z ö�rencilerimizin fazla e�yalar�n� koyabilmeleri için sand�kl� bazal�d�r. Bütün odalarda her k�z ö�renciye bir gardrop, bir çal��ma masas�, kitap raflar�, kablolu TV ba�lant�s� ve internet ba�lant�s� bulunmaktad�r.
Ankara Defne k�z ö�renci yurtlar�, ö�rencilerimize otel normlar�nda hizmet vermek amac�yla 1-2-4 ki�ilik odalardan olu�maktad�r.1 ve 2 ki�ilik odalar�m�z içerisinde banyo bulunan ve ortak banyolu olarak ikiye ayr�lmaktad�r.